Utställning
line

Det finns olika typer av utställning. Officiell utställning och inofficiell utställning. På en officiell utställning registreras resultaten centralt hos Svenska Kennel- klubben och finns tillgängliga att ta del av för allmänheten. På en inofficiell registreras inga resultat. Officiella utställningar kan sedan vara nationella eller internationella. På nationella utställningar delas certifikat ut (3 certifikat kan ge ett utställnings- championat), och på internationella utställningar delas även ett internationellt certifikat ut (CACIB) som kan ge ett internationellt championat.

Hundarna bedöms efter en rasstandard. Rasstandarden står för hur varje ras ska se ut och beskriver i detalj hur de exteriört skall vara. Här står även om för rasen diskvalificerande fel. På utställningen vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet.

Klassindelning
Då man ställer ut sin hund i valpklass (4-9 månader) är det alltid fråga om inofficiell tävlan! Valparna kvalitetsbedöms inte som de vuxna hundarna gör. I övrigt är klassindelningen som följer:
Valpklass (4-6 månader) Valpklass (6-9 månader) Juniorklass (9-15 månader) Unghundsklass (15-24 månader) Öppenklass (över 24 månader) Bruksklass (9- För hund som erhållit erforderliga meriter på bruksprov) Championklass (för hund som erhållit utställningschampionat) Veteranklass (för hund över 7 år)

Bedömning
I de officiella klasserna, från juniorklass och uppåt, görs först en kvalitetsbedömning. Detta innebär att hunden bedöms och tilldelas ett pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med standardens krav. Följande priser delas ut:

1:a pris (rött band) Får den hund som anses vara ett mycket gott avelsresultat.

2:a pris (blått band) Får den hund som anses vara ett gott avelsresultat.

3:e pris (gult band) Får den hund som anses vara ett godtagbart avelsresultat.

0 pris Får den hund som anses vara exteriört otypisk, har diskvalificerande fel, visar aggresivitet eller tydliga flyktbeteenden.

KEP Kan ej prisbelönas. Får den hund som på grund av tex skada inte kan visa sina rörelser, är för fet eller för mager eller visas i för dålig kondition.

HP Hederspris. Får särskilt lovande valp, junior eller unghund samt särskilt väl bevarad veteranhund.

CK Certifikatkvalitet. Får hund som är av utmärkt typ.

Cert Utställnings certifikat. Får hund som vinner brukskonkurrensklassen, om domaren anser att hunden innehar utmärkt kvalitet.

Konkurrens
De hundar som tilldelats 1:a pris kommer in i ringen ytterligare en gång för att konkurrera mot varandra. Domaren placerar 5 hundar. De hundar som tilldelats CK kommer att tävla mot varandra i bästa hane- respektive bästa tik-klass. Även här placeras 5 hundar.

Övrigt
Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Den för dagen bästa hanhunden möter i slutet av bedömningen den för dagen bästa tiken i tävlan om BIR (Bäst I Rasen) och BIM (Bäst I Motsatt kön). Den som då blir BIR går vidare i tävlan om BIG (Bäst i grupp) där hunden tävlar mot andra raser som blivit BIR. Vinnande BIG hund går vidare i tävlan till BIS (Best in show). Här plockas de 5 bästa hundarna för dagen, av alla raser ut. BIG och BIS tävlan görs bara på de utställningar där fler raser ställs ut samtidigt.

Tänk på
Att ställa ut sin hund är inte bara kul, det är även en nyttig erfarenhet för hunden. Det är i högsta grad en bra socialträning.
Utställning är en bedömningssport. Man ska ha i åtanke att alla domare inte tycker helt lika. Det gör att det kan gå bra ena dagen och mindre bra nästa. Men det är samtidigt det som är tjusningen. Tänk på att även om det inte gått så bra på dagens utställning så är det samma fina hund du har som när du kom. Nästa gång går det kanske bättre! Det sägs att övning ger färdighet. Det gäller på utställningar också. Du och din hund måste tillsammans lära er hur man visar upp sig i ringen. Kan din hund visa upp sig på ett proffsigt sätt är mycket vunnet.