Sök
line

:..Sökarbete..:

Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. När hundar rör sig snabbt i terrängen och när vindförhållandena är de rätta så vädrar de med hög nos för att få information om vad som finns i närheten. Detta beteende kan vi utnyttja för att aktivera hunden genom att lära den att leta efter människor. När en människa ligger i skogen så stiger det en mängd partiklar upp i luften, det är dessa vi ska lära hundarna att leta efter. Inom ett begränsat område skall hunden söka efter figuranter/människor. När den väl hittat dem skall den med hjälp av en rulle, som de har fästad i halsbandet, meddela sig med föraren, genom att ta rullen i munnen och återvända till denne. Alternativ till denna markering är att hunden skäller för att på så vis förmedla sig till sin förare att den hittat figuranten. En sökhund skall vara smidigt bygd för att underlätta framkomligheten i svår terräng och ha bra kondition. Utöver det skall den vara social, tycka om människor och ha ett livligt temperament.

Vad behöver jag för utrustning? Hunden skall bära tjänstetecken, ett sökskynke. Du bör skaffa lösrullar till inträningen samt även ett halsband med rulle om du tänkt träna in rullmarkering. Givetvis även vatten och godis. Glöm inte första förband om olyckan skulle vara framme!

Hur börjar jag? Det första man gör är att valla en ruta. Detta innebär att man går inom ett visst område huller om buller och gör en massa spår som förvillar hunden så det lättaste sättet att hitta människan blir att höja nosen. Ett lämpligt område att böja med kan vara 50 *50 m, gärna på båda sidor om en stig så att området blir 100m brett och 50m långt om man står på stigen. Detta för att man ska lära hunden att leta igenom ett stort område snabbt och effektivt. Nu måste vi ju göra hunden uppmärksam på att någon människa ligger därute, detta kan göras på olika sett. Vilket sätt du än använder så utgår du från stigen. Man tar med sig en för hunden känd person ut i en betäckt terräng. Hunden förses med ett tjänstetecken som dels är en signal att börja arbeta och dels talar om för andra människor att detta är ingen vanlig lösspringade hund. Kändisen leker med rullen eller får hunden att börja skälla. Han tar rullen och springer i hundens åsyn ut ca. 50-60 m och gömmer sig där. Ute på stigen vänder du upp hunden mot kändisens gömsle och säger sök och släpper hunden. Förhoppnigsvis springer nu hunden glatt ut till kändisen/figuranten som ger massor med beröm och leker med hunden ända fram till stigen.

Hur går jag vidare? Det är viktigt att snabbt minska på syn o hörselintryck då hunden lätt lär sig att titta och lyssna. De hundar som tycker om att hitta människor lär sig snabbt att söka. Därför är det viktigt att figuranten är en superkul figur. Öka svårigheten succesivt i form av fler figuranter och därmed fler skick, större områden samt även "tomskick". Parallellt bör du göra separata övningar för skallmarkering alternativt rullmarkering som du sedan kan applisera ute i skogen i söktränandet. Skall-hunden bör få en belöning i form av en godis eller boll vid figuranten när den har kommit till skall. Rull-hunden får rullen nere vid marken och just då kallar föraren på sin hund så den vänder tillbaka. Var noga med vallning av sökrutan. Lek länge med hunden när du blivit hittad. Var inte rädd för att backa i träningen.