Rapport
line

:..rapportarbete..:

Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. Denna tränings- och tävlingsform är mycket social, då både husse och matte deltar. I elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer.


Vad behöver jag för utrustning? Du bör ha en pigg, fartig och självständig hund med livligt temperament, sund kroppsbyggnad och god kondition. Hunden måste vara skottfast och kunna arbeta självständigt utan förarens stöd. I Övrigt skall du förse dig med tjänstetecken, halsband med hylsa och två koppel. Två ryggsäckar med sittpall är också bra då det ibland blir väntan. Glöm inte vatten, hundgodis och första förband om olyckan är framme! Då du kommit längre i träningen behöver du en walkie-talkie för att underlätta kommunikationen mellan stationerna.

Hur börjar jag? När man börjar träna rapport gör man det lämpligast på ett öppet fält. Hund och båda förarna gör halt på ett ställe och har kul ihop. Båda förarna pratar och leker med hunden så att den känner att det är den som står i centrum. Alla tre går sedan en sträcka på cirka 100 m. På utvägen talar den aktiva föraren med hunden och ger den en och annan gobit. Väl på plats håller den andra föraren kvar hunden i halsbandet och den aktiva joggar tillbaka till utgångspunkten under glada tillrop. När han har kommit fram släpps hunden med komandot "march". Mottagande förare lockar högjutt på hunden och tar emot den med entusiasm och glädje. Den sändande föraren återvänder till utgångspunkten och gör nu sig intresant. Upprepa denna övning några gånger. Avslutningvis samlas alla tre på det första stället.

Hur går jag vidare? Efter hand ökas svårighetsgraden med längre sträckor och betäckt teräng och så småning om läggs även störningar in. Då du kommer högre upp i klasserna kommer även skott att fällas under hundens rapportsträcka, så skotträning är också bra. En rapporthund måste vara vältränad, så konditionsövning jämte bruksträningen är ett måste. Hunden måste kunna vara lugn och tyst i väntan på sina skick. Så även träning på detta kan vara klokt.

Hur går det då till att tävla rapport? Ekipagen samlas vid vad man kallar en A-station. Efter en genomgång av uppkopplingsplatser, tävlingstid, startordning, framföringssträcka osv hämtas hundarna och utmarchen till B-stationen börjar. Under genomgången har domarna kontrollerat att hundarna legat tysta på sina uppkopplingsplatser.

På B-stationen kopplas hundarna upp och skall sen återsändas med tre minuters mellanrum. Hundarna framförs som vid linförighet eller fritt följ beroende på i vilken klass de tävlar i. När hunden skickas på tävlingsledarens komando skall den med högsta fart bege sig till A-stationen där den tas emot av sin andreförare.

När alla hundar befinner sig på A-stationen så går Folket på B en förlängning på ca 400 m. En funktionär går sist och droppar en spårvätska som underlättar för hunden att hålla hög fart när den spårar sig till den nya stationen som vi kallar för C. Väl på C stationen tar man kontakt via radio med A och där börjar hundarna att skickas till C med tre minuters mellanrum. När hundarna nått C är lägre klass rapport slut. Högre klass sänds tillbaka ännu en gång till A. Elitklass har ytterligare en förlängning att springa. Vid bedömning tas hänsyn till tid, tystnad och framföring.