O-kullen
line


Korad TJH SuCH
Faunus James

O


Grindsjöns Hatun


NAMN

HD

AD

MENTAL

ÖVRIGT

Octavia

A/A

ua

Gk MH

 

Od o Mauritz

E/E

ua 

Oden

A/A

ua

Gk MH


Odessa

C/D

ua


CK på utställning

Odrörer

B/B

ua

Gk MH

 

Otter

 

 

 

(Död 8v)

Ondra

 

 

Gk MH

 

Olea

C/C

ua

Gk MH

Hkl spår
LP Lkl I
LP Lkl II
Sv. Lydnadsmästare kl I -04
RM 3:a Lkl II 2005


KULLSTATISTIK

HD

42,8% fria, 14,2%C, 14,2% D, 14,2%E

AD

85,7% fria

Deltagit på utställning

14,2%

Startat på Bruks/Lydnadsprov

14,2%

Genomfört MH

62,5%

Genomfört MT

0%