M-kullen
line


Wisweilers Bergman

M


Kolshesters Blossi


NAMN

HD

AD

MENTAL

ÖVRIGT

Magne

A/A

ua/L

Gk MH

 

Meile

A/A

ua/L

Gk MH

 

Mist

A/A

ua/1

Gk MH
M+127p

3 CERT på utställning
BIR/BIM placerad på utst
R-CACIB på utställning
Gk lägreklass spår
LP I

Modgunn

 

 

 

CK på utställning
(avliden/överkörd 9mån)

Måne

A/A

ua

Gk MH
M+127p

Gk Akl spår

Munin

A/A

ua/1

Gk MH
M+138p

CERT Elitklass spår
Flertalet certpoäng i spår
1:a Rasmästare Akl spår 2005
2:a Rasmästerskap Hkl spår-06
2:a Rasmästerskap Elit spår-08

Mimer

A/A

ua/L

Gk MH

 

KULLSTATISTIK

HD

14,2% fria, 71,4% L

AD

100% fria

Deltagit på utställning

42,8%

Startat på Bruks/Lydnadsprov

42,8%

Genomfört MH

85,7%

Genomfört MT

42,8%