Mentalbeskrivning (MH)
line

En hunds mentalitet är av största vikt. För att säkerställa att våra hundar även i framtiden har den mentalitet vi önskar är det viktigt att veta mental status hos såväl tik som hane som skall användas i avel. Givetvis är den bästa utvärderingen om hela kullar kommer till beskrivning.

Våra hundar utsätts dagligen för miljöer som är krävande. Dagens samhälle och leverne ställer höga krav hundarna. De måste kunna uppföra sig och vara väl anpassade i våra liv samtidigt som vi måste värna om var ras grundmentalitet.

Mentalbeskrivning hund (MH) är den form vi i Sverige använder oss av för att testa och beskriva våra hundars mentalitet. Det är ett standardiserat prov där tanken är att alla hundar skall få så lika provförhållanden som möjligt. Hundar av bruksras som skall användas i avel måste ha genomfört MH för att kunna registrera avkomman. Efter MH-beskrivningen får hunden "känd mental status". Det som känns viktigt är att poängtera att bara för att hunden uppnått detta innebär det inte att den därmed uppnått önskvärt resultat! I fråga om rottweiler skall var hund klara sin beskrivning utan för rasen disvalificerande fel (exempelvis måste hunden vara skottfast och hanterbar). Med andra ord kan man ej få "godkänt" eller "icke godkänt" resultat, utan endast just "känd mental status". Det är därför viktigt att veta vad som är önskvärda beteenden och reaktioner då man tittar på MH protokoll.

Vad är du en MH-beskrivning? Hundens beteende beskrivs i olika situationer. Beskrivningen utgår ifrån en intensitetsskala. Man beskriver bland annat hur hunden agerar mot människor, kontakt, samarbete och hantering. Man tittar även på hundens leklust, jaktintresse och vilja att gripa. Kvaliteer som är synnerligen viktiga för den träningsintresserade. hundens reaktioner i fråga om överraskning, hot och ljudkänslighet beskrivs också.

Som uppfödare är MH:t ett hjälpmedel i aveln beträffande de mentala aspekterna på de avkommor man fött upp. Den enskilde hundägaren får en objektiv beskrivning på sin hund och kan därmed få ökad förståelse för hur den fungerar och agerar. Vi vill att alla våra valpar skall MH beskrivas innan de blivit 18 månader gamla.