Lydnad
line

:..Lydnadsarbete..:

Lydnad av varierande nivå skall vi alltid ha på våra hundar! Dels kräver dagens samhälle att vi har ordning och reda på vår hund så den uppträder och uppför sig väl i olika situationer. Vardagslydnaden är därför ett ovillkorligt måste. Ett nej är ett nej! Kallar jag på hunden ska den komma och så vidare. Utöver den så viktiga vardagslydnaden kan vi förgylla våra hundars liv med lite trixövningar/cirkuskonster. Dessa övningar är även de en form av lydnadsträning såväl som aktivering och ledarskapsövningar i vissa fall. Med andra ord både nyttigt och roligt. Du som skaffat dig rottweiler har i och med det valet skaffat dig en brukshund. Brukshunden kräver att få aktiveras och mentalt stimuleras för att må riktigt bra. Lydnadsträning är en del i detta.

Du kan tävla i ren lydnad eller i bruksgrenarna där lydnaden är en del av fler moment. För att utförligt se vilka lydnadsmoment som ingår i respektive klass och gren kan man lättast beställa regler och anvisningar via svenska brukshundklubben.

All lydnad bygger på motivation. Hunden skall motiveras/läras att utföra något. Motivationsnivån får inte vara för låg och inte för hög. För hög motivation gör exempelvis att spårhunden rusar fram i spåret, lydnadshunden tjuvstartar innan kommando och så vidare. För låg motivation innebär att hunden inte hänger med i det vi vill. Exempelvis behövs kanske dubbelkommandon för att få momentet utfört. Olika övningar kräver olika mycket motivation. All lydnadsdressyr kan delas in i inlärnings- och kravfas. Inledningsvis då vi lär in olika moment belönar vi snabbt så fort hunden visar rätt beteende. När hunden kan momentet kräver vi att den skall utföra det utan omeddelbar belöning. Det är viktigt att inte gå över till kravfasen förrän momenten är till 100% befästa. För att hunden ska lära sig det vi tränar in är det oerhört viktigt med bra timing. Det vill säga att berömma, korrigera eller handla i exakt rätt ögonblick. Det är här du som förare sätts på prov. Du måste lära dig att läsa av såväl din hund som situationen. För att lyckas till fullo måste du som förare ha etablerat ett tryggt och stabilt ledarskap och ha en god kontakt med din hund.

Hur börjar jag? Börja redan då du får hem din valp med lättare kontakt och ledarskapsövningar. Då du exempelvis ställer ner matskålen skall hunden se dig i ögonen och invänta ett "varsågod" innan den kastar sig över maten. Samma sak innan den går ut genom ytterdörren och så vidare. Självklart krävs mycket hjälpor i början då valpen inte förstår vad som förväntas av den. Öka kraven succesivt! Lek in olika övningar. Mycket beröm!! Träningen tillsammans med dig skall upplevas som något positivt och roligt.

Hur går jag vidare? Ställ högre krav innan belöning då du vet att hunden förstår och kan det ni tränat. Lägg in störningsmoment. För att utvecklas och skaffa fler infallsvinklar på sin träning är det klokt att gå diverse kurser. Det ger dig bredd och större kunskap. Tänk på att varje hund är en individ som fungerar på sitt unika sätt. Var ödmjuk inför uppgiften och glöm inte bort att tanken är att ni tillsammans ska ha roligt!