Kenneln - en presentation av oss

Grindsjöns kennel har fått sitt namn tack vare den närbelägna sjön med samma namn. Grindsjön ligger i Södertörn, endast runt 30 minuter söder om Stockholm. Centralt men ändå på landet!

Jag har fött upp rottweiler i drygt 15 år. Intresset för rasen startade långt innan Grindsjöns första kull såg dagens ljus. Det kändes viktigt att först skaffa sig kunskap och erfarenhet för att kunna ge dessa bitar till de kommande valpköparna.

Såväl de vuxna hundarna som valparna bor självklart inne med mig som en naturlig del av familjen. För att valparna ska vara bra rustade vid sin flytt är det viktigt att deras första veckor i livet innehåller trygghet, stabilitet och stimulans. Att bland annat finnas med i vardagens alla göromål hjälper dem med detta.

Målet med min uppfödning är att avkommorna ska bli bättre än föräldradjuren. Jag menar att det viktiga i avelsarbetet är helheten. Bra mentalitet, bra bruksegenskaper, frisk och sund samt en god exteriör - alla delar är lika viktiga för en komplett rottweiler. Långt ifrån alla tikar, likväl hanar, skall gå i avel! Ett tilltänkt avelsdjur skall man ställa höga krav på, betydligt högre än på den hund som enbart ”skall vara hund”. De tikar och hanar som går i avel skall tillföra uppfödningen, såväl som rasen, något speciellt. Konsten är sedan att få fram lyckade avkommor. Kenneln är aldrig bättre än sina valpköpare. Det är valpköparna som för fram visionerna man har. Det är dom som kan förverkliga de förhoppningar jag har för valparnas liv. Det är därför med värme och stor tacksamhet jag gläds över mina aktiva valpköpare som på bred front når fina framgångar och därigenom förvaltar avelsresultatet föredömligt.

För att utveckla sin uppfödning är det viktigt att ha självkritik. Genom att kritiskt granska och objektivt bedöma sina hundar, samt vara selektiv i urvalet av avelsdjuren, utvecklas avelsarbetet . Det gäller att förvalta sina linjer på bästa sätt. Genom att skaffa bredd och nytt blod skapas förnyelse. Därför ser jag mig om världen över efter nytt riktigt bra avelsmeterial mellan varven. Jag lägger stor vikt vid att följa upp uppfödningens avkommor. Därför är det krav att alla valpar skall röntgas och mentalbeskrivas. Slutligen, som med allt liv ska man även ha en viss portion tur med i spelet för att lyckas till fullo. Jag känner att jag har kommit en bit på vägen då jag med glädje kan konstatera att våra Grindsjöhundar skördar fragångar inom både bruks, lydnad och utställning år efter år.

De som köper valp av mig måste vara aktiv med sin hund. Rottweilern är en brukshund och skall arbetas med för att må bra. Att träna bruks/lydnad skall därför vara en självklarhet och ett kontinuerligt inslag i hundens liv. Tyvärr kommer inte alla hundar ut på tävlingsplanerna, men det är ett ovilkorligt krav att ge sin hund ett rikt och aktivt liv. Jag prioriterar dock de valpköpare som har målsättningen att komma ut på tävling.

Är du intresseard av en Grindsjöhund som ny familjemedlem är du varmt välkommen att höra av dig till mig!