C-kullen
line


HANE

B


TIK


NAMN

HD

AD

MENTAL

ÖVRIGT

C

-

-

-

-

C

-

-

-

-

C

-

-

-

-

C

-

-

-

-

C

-

-

-

-

KULLSTATISTIK

HD

-

AD

-

Deltagit på utställning

-

Startat på Bruks/Lydnadsprov

-

Genomfört MH

-

Genomfört MT

-